ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
30 ต.ค. 2561
32 รานงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
09 ต.ค. 2561
33 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
545
03 ต.ค. 2561
34 ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบารู เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
27 ก.ย. 2561
35 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
03 ก.ย. 2561
36 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
02 ส.ค. 2561
37 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
548
18 ก.ค. 2561
38 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
03 ก.ค. 2561
39 รายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
05 มิ.ย. 2561
40 โครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ดาวน์โหลดเอกสาร
542
16 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20