ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
661
06 เม.ย. 2555
122 ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
657
06 เม.ย. 2555
123 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
683
02 เม.ย. 2555
124 ประกาศ อบต.ห้วยกระทิง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
764
20 มี.ค. 2555
125 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
06 มี.ค. 2555
126 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
661
06 มี.ค. 2555
127 ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
06 มี.ค. 2555
128 แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจ ตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลห้วยกระทิง ดาวน์โหลดเอกสาร
733
20 ก.พ. 2555
129 ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน(๒๕ ตาสัปปะรด) ดาวน์โหลดเอกสาร
686
20 ก.พ. 2555
130 บรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
05 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20