ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่/เครื่องเสียง/เต็นท์นิทรรศการ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
17 มี.ค. 2563
2 รายงานผลการตรวจสอบรายยงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 ม.ค. 2563
3 รานงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
29 ต.ค. 2562
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 ต.ค. 2562
5 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 ก.ย. 2562
6 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ส.ค. 2562
7 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 ก.ค. 2562
8 แผนพัฒนการศึกษา 2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 มิ.ย. 2562
9 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 มิ.ย. 2562
10 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19