กิจกรรม : แจ้งเบาะแสด้านยาเสพติด

แจ้งเบาะแส

ป้ายรณรงค์ยาเสพติด

ป้ายรณรงค์ยาเสพติด
รายละเอียด :
    

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศกำหนดช่องทางการรับความคิดเห็นของประชาชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้

๑.     ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ที่อยู่  ม.๓ ถนนสะเอ๊ะ-ป่าหวัง ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๒.     ติดต่อโดยตรงด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

๓.     เบอร์ติดต่อทางโทรศัพท์และส่งโทรสาร หมายเลข ๐-๗๓๒๐-๑๐๔๕ /๐-๗๓๒๐-๑๐๔๕ ต่อ ๑๐๔

๔.     เบอร์ติดต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิงโดยตรง หมายเลข ๐-๗๓๒๐-๑๐๔๕ ต่อ ๑๐๒

๕.      ติดต่อทาง เว็บไซต์ www.huaikrating.go.th

๖.     แสดงความคิดเห็นผ่านทางตู้รับข้อคิดเห็น ณ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555    อ่าน 929 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**